Page 133 - n

Basic HTML Version

233
היבול וזיטלוא
וּזי ִ
ט ְ
לֹ
וא ה ָ
קאָ
ל' ְ
דא ַ
ק
לישבת
סומוח
תונמ הנומש דע ששל םירמוח
ןנוסמו לשובמ סומוח וליק יצח
וש יניש שמח
ם
ףירח קורי לפלפ
ןמש תופכ עברא
לדרח יריגרג ףכ
םוכרוכ תיפכ
חלמ תיפכ
ליווגנז תיפכ
ץמוח תופכ יתש
םימ סוכ
תוינבגע קסר תופכ יתש