Page 132 - n

Basic HTML Version

232
הנכה
םישדעה תומכ לש םיעבר השולש םינחוט .םישדעה תא םיננסמ
קלח םקרמל
.םירמוחה ראש תא םיצצוק .ןוחט אל עבר םיריאשמו
יטחוס
תא םיפיסומו םירמוחה לכ תא םיבברעמ .לצבהמ םימה תא ם
ןמשב םינגטמ .סוחפ לפאלפ לש לדוגב םירודכ םירצוי .םינילבתה
.גפוס ריינ לע םיחינמו קומע
תוקרי ילישבת
וּזי ִ
ט ְ
לֹ
וא
םידואמ תוקרי
תונמ הנומש דע ששל םירמוח
הקורי תיעועש וא היבול וליק יצח
וא ,הטטב וא ,המדא חופת וא
תיבורכו בורכ וא ,אושיק
םיינוניב םילצב ינש
םוש יניש שמח
ףירח קורי לפלפ
ליווגנז תיפכ
םוכרוכ תיפכ יצח
חלמ תיפכ
ץמוח תופכ יתש
מ םילע
ילועבג ינש
הָ
ל ְ
פ ְ
יו ֵ
ו
ןמש תופכ עברא
הנכה
ילע םיפיסומ ,לצבה תא םימיחשמ
הָ
ל ְ
פ ְ
יו ֵ
ו
.ץוצק םושו םיצוצק
הכותחה היבולה תא םיפיסומ
ב
רטמיטנס ינש לדוג
עברכ םילשבמו
דוע רתויב הכומנה שאה לע םיריאשמו םינילבתה תא םיפיסומ .העש
.תוקד רשע דוע םילשבמו ץמוחה תא םיפיסומ .העש עבר