Page 169 - n

Basic HTML Version

269
בושמ ףד
םישקבתמ םכנה
אלמל
:אבה רדסל םאתהב םכתכרעה תא
2
עורג =
1
רופיש ןועט =
3
בוט =
4
דואמ בוט=
1
ןיוצמ =
לכוא רשכ /
:סוטמב ינוחמצ
ג"בתנ
-
לובנטסיא _______ לובנטסיא
-
ייבמוב
_______
ייבמוב -
לובנטסיא
לובנטסיא ______
-
_______ ג"בתנ
תימינפ הסיט
רולגנבל
6.2.21
____________
תימינפ הסיט
ייבמובל
22.2.21
___________
:ןולמה יתב תמר
________
_____ :ןולמה יתבב תוחורא
טוא
________ :דומצ סובו
ה/ךירדמ :
___________:תיעוצקמ הכרדה
_________________ :תונימא
_____________ :םיעסונל סחי
:תויעבב לופיט ןפוא
________
_
:תורעה
_____________
____________________________
תועיסנה תרבח
:
________________ :תונימא
___
_____ :םיסיטרכל הנתמה ןמז
___
__________ :תמדקומ הכרדה
__
________ :םימולשתה תייבג ןפוא
:תורעה
_____________
_____________________________
ה
הדוהי הטמ תירוזאה הצעומ
:
____________ :תונימא
__________________ :תויעבב לופיט ןפוא
:תורעה
_____________
_____________________________
_____________
___________________________________