Page 139 - n

Basic HTML Version

239
ןאי ֵ
גוּס
םינגוטמו םיאלוממ קצב ירודכ
ל םירמוח
-23
םירודכ
תילמל
לופ סוכ י
םירשומ היבול
םייתעשכ
רכוס סוכ יעבר תשולש
סוקוק יבבש סוכ
חלמ תיפכ עבר
לה תיפכ
שמח
רכוס תופכ
הלילבל
םימ סוכ
וכ חמק ס
רכוס תופכ יתש
רכוס תקבא תופכ עברא
הנכה
תיחמל תיצחמכ םיכעומ .םיננסמו ךוכירל דע היבולה תא םילשבמ
סג םקרמ תלעב תיחמל תיצחמו ,הקלח
.
םע שאל ריסה תא םיריזחמ
םירמוחה רתיו היבולה תיחמ
.
תרתי תא השיחב ידכ ךות םידאמ
םיררקמו םימה
.
גניפ ירודכ לדוגב םירודכ םירצוי
גנופ .
ריס םידימעמ םייתניבו הלילבה ירמוח תא םיבברעמ תדרפנ הרעקב
טל ןמש םע קומע
י ןוג .
דע םינגטמו הלילבב םירודכה תא םילבוט
הבהזהל
.
ריינל םיריבעמ
גפוס
רכוס תקבא םירזפמו
.