Page 138 - n

Basic HTML Version

238
הנכה
ביה םירמוחה לכ תא הרעקב םיבברעמ
םיש:
,סוקוק ,תלוס ,חמק
רכוסו חלמ ,םושמוש
הקלח תיחמל םימ סוכו לצב רסקימב םינחוט .
.קלח קצב תלבק דע םירמוחה לכ תא םישל .ןמשה תא םיפיסומו
ק םיצרו
םילוגיע
וּג לדוגב
ָ
ל
יעל קלח לכ םידדרמו ,ה
גלו
תיתחת לודגב
.סוכ לש
הלוק לש קקפ תרזעב
ק םיצרו
רוח
ה עצמאב
לוגיע .
םינגטמ
ב
קומע ןמש
הבהזהל דע
.
םיקותמ
םא ַ
סיי ַ
פ
הקויפט ינינפ םע גנידופ
תונמ רשע דע הנומשל םירמוח
סוכ יצח
ה ָ
קוּי ְ
פ ָ
ט (
הבסקה שרושמ רצוימה ינלימע רמוח
לכב םייק ,
קוחרה חרזמהמ םירמוח תונח
)
חפתי
סוקוק בלח
םינטוב וא םידקש יבבש סוכ יצח
חלמ תיפכ עבר
רכוס יצחו סוכ
ה תיפכ
וא ל
תיפכ
םידרו ימ
)םעטה יפל(
םימ תוסוכ שש
הנכה
תעינמל םישחוב .הקויפטו חלמ םיפיסומו םימה תא םיחיתרמ
םישוג
,
תנכהב ומכ
.הסייד
הפוקש תישענ הקויפטהשכ
,
יצחכ רחאל
העש ,
דע הכומנ שא לע םילשבמו סוקוק בלחו רכוס םיפיסומ
להה תא םיפיסומ .סמנ רכוסהש
(
םידרווה ימ תא וא
)
םא .םיבכמו
ייפה
םימ ףיסוהל רשפא ךימס השענ םאס
.
םישיגמ ב
תוישיא תונמ
.תירעקב